Llicències i patrocinadors

Que són els pobles indigenes?

Els pobles indigenes són els habitants que viuen mes de la naturalesa d'una manera mes natural.